DESATERO COOL VÝLETNÍKA

PĚŠÍ VÝLETY

Poutní cesta Říp–Blaník

Beroun Naučné a poutní stezky
Poutní cesta Blaník–Říp a Poutní cesta Říp–Blaník je unikátním projektem nejen v oblasti turistiky, ale i v oblasti sebepoznání a osobního rozvoje. 

"Milý poutníku, vítej na poutní cestě, která propojuje dvě nejznámější a nejdůležitější české hory, Říp a Blaník. Projít ji můžeš ve čtyřech etapách, z nichž každá má své téma k zamyšlení. Nyní se nacházíš na třetí z nich. Putováním Tě může provést osmdesát tabulek s QR kódem, které jsou umístěny po celé trase na rozcestnících KČT. Do poutníkovy výbavy také nezbytně patří i turistická mapa v měřítku 1 : 110 000 a Poutníkův deník. Obojí je k dostání ve spřátelených informačních centrech a u partnerů na trase. Šťastnou cestu! Cesta Česka"


https://www.cestaceska.cz/cs/poutni-cesty/poutni-cesta-rip-blanik/

Dům přírody Českého krasu

Koněprusy Příroda
Získat povědomí o přírodě a ochraně Českého krasu a propojit je se zážitky z prohlídky Koněpruských jeskyní. To si klade za cíl Dům přírody Českého krasu, návštěvnické středisko chráněné krajinné oblasti Český kras na Zlatém koni u Koněprus.
Dům přírody návštěvníkům přiblíží jeho krásy a bude sloužit ke vzdělávání dětí, studentů i dospělých – prostřednictvím expozice i unikátním spojením s Koněpruskými jeskyněmi. 
Na vytvoření expozice o geologické, biologické i historické rozmanitosti Českého krasu se společně podíleli odborníci Správy jeskyní České republiky, České geologické služby a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
Na expozici navazuje prohlídková trasa Koněpruskými jeskyněmi a naučné stezky po povrchu Zlatého koně a jeho opuštěných lomech, významných geologických a paleontologických nalezištích, či krasové květeně. https://www.dumprirody.cz/ceskykras/ Telefon: (+420) 311 622 405 Souřadnice: 49.91603, 14.0686558
bistro

Papilonia Karlštejn

Karlštejn Příroda
MOTÝLÍ KRÁLOVSTVÍ POD CÍSAŘSKÝM HRADEM
Na poklidné cestě k hradu Karlštejn na vás čeká blízké setkání s nejkrásnějšími tvory této planety.
Papilonia je svět, kde objevíte krásu motýlů, zázrak jejich zrození i fascinující pestrobarevný život.
Více informací a vstupenky na www.papilonia.cz https://papilonia.cz/cs Adresa: Karlštejn 40, 26718 Karlštejn Souřadnice: 49.9356556, 14.1836131

Naučná stezka Po stopách J. L. Zvonaře

Kublov Naučné a poutní stezky
Stezka je značena pomocí červené stopy s bílým pruhem. Informačních panelů je na stezce celkem 11. Součástí NS je i hra "Hledačka" a " Šifrovačka"
NS je vytvořena jako součást oslav 200 výročí narození J.L. Zvonaře v Kublově (22. 1. 1824 – 22. 11. 1865)
Začíná i končí na parkovišti vedle parku u Veského rybníka.
Délka: 4 km
Převýšení: 164 m
Vede částečně obcí po silnici, volným lesním terénem a zahrnuje výstup na horu Velíz (595 m n. m.).
Je vhodná pro pěší turisty.
Na naučné stezce se děti i dospělí zábavnou formou seznámí s historií obce Kublov a vrchu Velíz
stezka má 11 zastavení a provede Vás po místech, po kterých chodil i hudední skladatel J. L. Zvonař. https://www.kublov.cz/obec/naucna-stezka-po-stopach-j-lzvonare/ Souřadnice: 49.9451781, 13.8749056

Husova cesta

Beroun Naučné a poutní stezky
Husova cesta je dálková pěší poutní stezka. Symbolicky následuje mistra Jana Husa na jeho poslední životní pouti z Čech do Kostnice, kde byl v roce 1415 upálen. Vede z Prahy, místa Husova hlavního působení, přes hrad Krakovec, kde pravděpodobně strávil své poslední dny v Čechách. Následně prochází venkovskou krajinou západních Čech až na česko-německou hranici. Od prvního německého města Bärnau je možné dále pokračovat přes Norimberk a Ulm až do samotné Kostnice u Bodamského jezera na německo-švýcarském pomezí.

Na svou pěší, téměř 800 km dlouhou pouť z Prahy do Kostnice se dnes můžete vydat i vy.

Celou trasu z Prahy do německé Kostnice je možné rozdělit do tří částí, z nichž jedna prochází Českou republikou a další dvě Německem.

  • Husova cesta v Čechách (250 km), první část celé trasy, prozatím bohužel není jednotně značena v terénu. Pro orientaci lze však snadno využít běžné turistické značení ČTK a naše popisy (viz Etapy v Čechách na tomto webu). Trasa Husovy cesty vede z Prahy kolem řeky Berounky na hrad Krakovec, a dále přes severní Plzeňsko a Tachovsko. Nakonec překročíte česko-německou hranici a dojdete až do německého města Bärnau.
  • Goldene Strasse (150 km) je druhou částí stezky a prochází celá Německem. Sleduje trasu historické zemské cesty známé pod názvem Zlatá cesta (Goldene Strasse). Vede od příhraničního města Bärnau přes Sulzbach až do Norimberku. Na této trase se můžete v terénu orientovat podle symbolu lva.
  • Svatojakubská stezka v úseku Norimberk –  Kostnice (cca 390 km), je pak třetí, finální částí Husovy cesty. Vede v trase nejznámější evropské poutní stezky, a to z Norimberku přes Ulm až do Kostnice na německo-švýcarské hranici. Trasa je značena symbolem svatojakubské mušle.
https://husovacesta.cz/