DESATERO COOL VÝLETNÍKA

PĚŠÍ VÝLETY

Muzeum Berounské keramiky

Beroun Památky a zajímavosti Muzea a galerie

Muzeum sídlí v Reinovském domě, který představuje typ obydlí chudších obyvatel města, kteří od 16. století postupně zastavovali prostor u městských hradeb. Dům byl postaven kolem roku 1720, svou současnou klasicistní podobu získal při přestavbě po roce 1810.

Muzeum bylo poprvé otevřeno v roce 2015. Prostor muzea nabízí nejen stálé expozice, ale slouží také k pořádání krátkodobých a prodejních výstav, přednášek a pod.. Součástí muzea je funkční keramická dílna s hrnčířským kruhem a pecí. Dílna muzea také uchovává a rozvíjí tradice slavného berounského hrnčířství. Tu oživil pan Vladimír Izbický, který si osvojil zapomenuté techniky zdobení keramiky typické pro přelom 16. a 17. století. Výroba dříve proslulé unikátní keramiky se tak vrací do místa svého vzniku - historického centra Berouna. 

http://www.muzeumberounskekeramiky.cz/ Adresa: Zámečnická 14, Beroun

Muzeum Českého krasu

Beroun Památky a zajímavosti Muzea a galerie

Muzeum sídlí v prostorách dvou nejzajímavějších domů na náměstí.

Jenštejnský dům patří k historicky nejstarším měšťanským domům v Berouně. Renesanční portál z červeného vápence zdobí latinský nápis: Benedic Domine Domum istam et omnes habitantes in ea. Henricus Cžižek de Genstein Gratae posteritati. Anno Domini 1612 (Požehnej Pane domu tomuto a všem přebývajícím v něm. Jindřich Čížek z Jenštejna milému potomstvu. Léta Páně 1612). Barokní podobu získal dům přestavbou po požáru města v roce 1735. V levém boku zasahuje dům klenutým podjezdem do Slapské ulice.

Salátovský dům v roce 1643 jej koupila bohatá berounská měšťanka Alžběta Salátová, v té době též majitelka sousedního Jenštejnského domu. Po přestavbě po požáru města v roce 1735 má dům nízký barokní štít nad vysokou atikou. V roce 1967 se část štítu zbortila při vichřici. Následné opravy podobu štítu změnily. V rámci stavebních úprav na konci 90. let 20. století byl dům propojen s Jenštejnským domem.

Muzeum nabízí nejen stále expozice, jako např. z dějin řemesel města Berouna, přírody Českého krasu, jeskyňářství, ale také krátkodobé výstavy. V Plzeňské bráně se  pak nachází stálá expozice věnovaná samotné bráně a celému opevnění města. Součástí muzea je i venkovní expozice Geopark Barrandien. Jedná se o expozici pod širým nebem situovanou na muzejním dvoře o rozloze 340 m2. Hlavním posláním expozice je seznámení s geologickou stavbou Barrandienu, a to i pro naprosté laiky.

http://muzeum-beroun.cz/ Adresa: Husovo náměstí 87, Beroun

Městská galerie Beroun - Duslova vila

Beroun Památky a zajímavosti Muzea a galerie

Městská galerie byla založena v roce 2001 a původně sídlila v prostorách Muzea Českého krasu. Dnes se nachází v Duslově vile, v jednom z nejkrásnějších domů ve městě. Památkově chráněný pseudorenezanční dům, který si v roce 1890 nechal postavit majitel parní pily a realit Martin Dusl, prošel v letech 2002 – 2003 rekonstrukcí a poté se do zrestaurovaných místností v přízemí přestěhovala Městská galerie.
Ve třech výstavních sálech mohou návštěvníci obdivovat sochy, obrazy, grafiky či keramiku od výtvarníků především z berounského regionu.

https://www.mkcberoun.cz/mestska-galerie Adresa: Politických vězňů 203

Galerie Holandský dům

Beroun Muzea a galerie

Komorní galerie se nachází v přízemí domu v Holandské ulici č. 118. Je součástí nové zástavby, kterou realizovala holandská firma Bouwfonds. Na jejím provozu se do roku 2011 podílel holandský Rijswijk, který byl více než dvacet let partnerským městem Berouna. Výstavní síň slouží převážně k výstavám fotografií.

https://www.mkcberoun.cz/holandsky-dum Adresa: Holandská 118, Beroun

Muzeum a infocentrum Tetín

Tetín Muzea a galerie Informační centra
Dne 20. 6. 2020 bylo slavnostně otevřeno zrekonstruované muzeum a infocentrum Tetín.
Seznámíte se zde nejen s historií, ale i s archeologií, paleontologií, přírodou Českého krasu a jejími zajímavostmi, významnými osobnostmi a se spoustou dalšího. Poznatky z muzea vám mohou posloužit také jako východisko pro prohlídku Tetína a jeho okolí, které mapuje naučná stezka Tetínské vyhlídky.

autem 6 km

pěšky / na kole 4 km

 

https://www.muzeumtetin.cz/